Maak kennis met onze Security Officer

Maak kennis met…
Johannes Werkman

Maak een afspraak

Maak kennis met
Johannes Werkman,
Security Officer bij VSA

De meeste klanten van VSA zullen Johannes al kennen. “Ik hoor bij het meubilair,” lacht hij en dat licht hij graag toe. “Officieel ben ik op 1 juli 2002 in dienst getreden bij VSA, maar daarvoor bracht ik mijn stageperiode voor mijn opleiding er ook al door. Na mijn stageperiode ben ik in dienst getreden en ik was destijds de derde werknemer!”

“Echt een vastomlijnde functie had ik toen niet; ik deed wat er nodig was. Het ene moment was ik Systeembeheerder, het volgende moment bemande ik de Servicedesk en weer een ander moment ging ik als Technisch Specialist naar de klant toe. Ik heb VSA echt zien groeien en het is natuurlijk geweldig leuk – en mooi ook – om dat mee te mogen maken.”

Samen doorgroeien

Naarmate VSA doorgroeide en er meer mensen in dienst kwamen, ontstonden er binnen VSA gespecialiseerde afdelingen. Zo rolde ik eigenlijk als vanzelf in de functie van teamleider. In voorgaande jaren kennen de meeste klanten en relaties van VSA mij als Teamleider van de Servicedesk. Maar daar is sinds een paar jaar verandering in gekomen en heb ik de rol van Security Officer op mij genomen – een nieuwe uitdaging binnen VSA, die ik vol enthousiasme ben aangegaan!”

Security Officer

Johannes is direct enthousiast als hij over zijn functie vertelt. “Met de toenemende digitalisering en steeds verder aangescherpte privacywetgeving, wordt het aspect veiligheid ook steeds belangrijker. Dit geldt voor VSA intern, maar ook voor de veiligheid van de systemen en de informatie van onze klanten. Spreken we over ‘intern’, dan gaat dit onder andere natuurlijk over de ISO27001 certificering. Directeur/eigenaar Stephan de Boer had dit tot nu toe onder zijn hoede, maar de hoeveelheid werk met betrekking tot de interne en externe security nam een dusdanig grote vorm aan dat het nodig was hiervoor deze nieuwe functie te creëren.”

VSA Hotel-It expert Johannes Werkman Accountancy IT
VSA IT specialisten Header Hotel-IT Accountancy Security

Nieuw IT-onderhoudscontract

“Ook ben ik de afgelopen maanden bezig geweest met het nieuwe IT-onderhoudscontract van VSA en de dienstverlening erachter. Wij wilden het contract nog overzichtelijker en transparanter maken voor onze klanten. Het nieuwe contract bestaat uit een basismodule (IT Support en Beheer) en 3 aanvullende modules, te weten Advanced Security, Disaster Recovery en Compliance. Met name de Advanced Security module is momenteel erg actueel. Cyberaanvallen komen steeds vaker voor. Denk aan denial of service, phishing, malware, ransomware, zero-day-exploits, cryptojacking, snooping/sniffing.

Daarom werkt VSA 24/7 aan het opsporen van, reageren op en herstellen van kritische cybersecurity incidenten en dreigingen. Dit gebeurt met VSA Eindpuntdetectie en –respons, waarmee computerapparatuur continu gemonitord wordt op cyberdreigingen en er ook gericht gereageerd wordt op bedreigingen en aanvallen. Elders in deze nieuwsbrief leest u hierover meer.

Op dit moment is het onderhoudscontract klaar en in gebruik bij klanten. Mijn rol in dit stuk bestaat nu uit het inregelen, aansturen en monitoren van onze systemen en het team. Wij moeten met z’n allen continu scherp blijven op het niveau van beveiliging van de klantomgeving.”

Balans tussen gebruikersgemak en beveiliging

Om het niveau van security binnen het hotel te bepalen, heeft VSA de mogelijkheid om een scan van het netwerk te maken. Vervolgens wordt dan in een rapport een (beveiligings)advies gegeven en kan er tijdig actie genomen worden om de veiligheid te waarborgen.

“Met informatieveiligheid is het altijd zo dat je moet zoeken naar een balans tussen gebruikersgemak en beveiliging. Hoe hoger het niveau van beveiliging, hoe meer mensen het werken met bepaalde systemen als ‘gedoe’ ervaren. Een heel simpel voorbeeld? De tweeweg authenticatie gebruiken om in te loggen. Je logt dan niet alleen in met een wachtwoord, maar je gebruikt ook nog een tweede manier om toegang te krijgen tot je gegevens. Inloggen via tweeweg authenticatie is echt veel veiliger en verkleint de kans dat anderen toegang krijgen tot jouw gegevens enorm. Maar mensen vinden dit vaak lastig: hun mobiele telefoon moet bijvoorbeeld altijd bij de hand zijn om de ontvangen code te kunnen lezen – en dan zet men het weer uit. Voor privégegevens is dat een eigen keuze – geen verstandige, uiteraard – maar wat als dit met hotelsystemen gebeurt?”

Vanuit VSA willen wij de systemen bij onze klanten ook alle dagen van het jaar actief monitoren, om zo eventuele problemen voor te zijn. En daar houd ik mij in mijn nieuwe rol binnen VSA vanzelfsprekend ook mee bezig!”

Contact

Wilt u meer weten over security en bent u benieuwd wat VSA daarin voor u kan betekenen? Neem dan contact op. Wij zijn u graag van dienst!

Wie voor VSA kiest, kiest voor gemak, veiligheid en zekerheid.

VSA IT-specialisten Hotel-IT Accountancy Thuiswerken 01

5 tips voor efficiënt thuiswerken

Goed om te weten! Vijf tips voor u op een rij om thuis ook fijn én veilig te kunnen werken. Ontdek hoe u de perfecte thuiswerkplek inricht.

Onbeperkt bellen met VSA (hotel) IP telefonie

Bent u voor uw hotel op zoek naar een moderne en kostenbewuste manier van telefoneren? Vertrouw dan op (hotel) IP telefonie van VSA.

VSA Hotel-It expert Johannes Werkman Accountancy IT

Maak kennis met onze Security Officer

Johannes Werkman wordt direct enthousiast als hij over zijn nieuwe functie Security Officer vertelt. Het aspect ‘veiligheid’ wordt steeds belangrijker.

VSA IT-specialisten Hotel-IT Accountancy Microsoft 365 Backup-01

Microsoft 365 backup,
heeft u het al geregeld?

Gaat u ervan uit dat Microsoft 365 wordt geleverd met een volwaardige backupfunctie? Dat is echter een misvatting!

Een dag meelopen met een technisch specialist

Hotel Theater Figi koos voor VSA Werkplek. Tijdens de uitrol hiervan liepen we mee met een van onze technisch specialisten.